Hotel HQ, aplicació per a la gestiód e manteniment i neteja d’hotels

  • CLIENT: varis
  • PAÍS: varis
  • PERÍODE: 2016 – en curs
  • ÀREA: Innovació de processos
  • CATEGORIA: Innovació de processos