Interventoria tècnica, administrativa, financera, jurídica i ambiental per a les obres de construcció d’allotjaments per l’Exèrcit Nacional a Bogotà

Previous
Next

  • CLIENT: FONDO DE VIGILANCIA
  • PAÍS: Colombia
  • PERÍODE: 2016 – en execució
  • ÀREA: Edificació
  • CATEGORIA: Residencial