Interventoria tècnica, administrativa i financera del contracte de construcció del nou tropicari del Jardí Botànic José Celestino Mutis i adequació de les àrees annexes

Previous
Next

  • CLIENT: Jardín Botánico
  • PAÍS: Colombia
  • PERÍODE: 2015 – 2020
  • ÀREA: Edificació
  • CATEGORIA: Centres culturals