Millora del Dic Est Fase 1 (Reforç al Passeig Gabriel Roca) i 2 del Port de Barcelona

Previous
Next

  • CLIENT: Autoridad Portuaria de Barcelona (UTE APT)
  • PAÍS: Espanya
  • PERÍODE: 2011
  • ÀREA: Control de qualitat
  • CATEGORIA: Control de qualitat , Obres marítimes