Pla Director de la Reserva Industrial de Viana

Previous
Next

  • CLIENT: ILI , Logística Internacional
  • PAÍS: Angola
  • PERÍODE: 2013 – 2014
  • ÀREA: Obra civil
  • CATEGORIA: Enginyeria urbana