Projecte bàsic, executiu i direcció de les obres de l’aparcament de la Plaça Maragall de Barcelona

Previous
Next

  • CLIENT: REGESA
  • PAÍS: Espanya
  • PERÍODE: 2002
  • ÀREA: Edificació
  • CATEGORIA: Estructures