Projecte de construcció de la nova estació intermodal al Prat del Llobregat

Previous
Next

  • CLIENT: UTE TUNELADORA METRO
  • PAÍS: Espanya
  • PERÍODE: 2009
  • ÀREA: Edificació
  • CATEGORIA: Ferrocarril i metro