Projecte de Construcció de l’Autovía A-34. PK 1.143,700 al 1.151,00. Tram: Cambrils – Variant de Vilaseca

Previous
Next

  • CLIENT: Ministerio de Fomento
  • PAÍS: Espanya
  • PERÍODE: 2002
  • ÀREA: Obra civil
  • CATEGORIA: Carreteres