Projecte constructiu diversos trams de la L9 del Metro de Barcelona

Previous
Next

  • CLIENT: Infraestructures.cat
  • PAÍS: Espanya
  • PERÍODE: 2003 – 2007
  • ÀREA: Obra civil
  • CATEGORIA: Ferrocarril i metro