Projecte constructiu de l’estació Plaça Europa del FGC i separata de demolició del col·lector AT Barcelona

Previous
Next

  • CLIENT: UTE GRAN VÍA – L’HOSPITALET
  • PAÍS: Espanya
  • PERÍODE: 2006
  • ÀREA: Obra civil
  • CATEGORIA: Ferrocarril i metro , Hidràulica i sanejament