Projecte d’enginyeria de la Torre Nobelia

Previous
Next

  • CLIENT: Carlos Arroyo Arquitectura
  • PAÍS: Ruanda
  • PERÍODE: 2016 – en execució
  • ÀREA: Edificació
  • CATEGORIA: Corporatiu