Projecte d’estructures del Culture and Popular Music Centre

Previous
Next

  • CLIENT: Hoy Architects
  • PAÍS: Taiwan
  • PERÍODE: 2011 – 2012
  • ÀREA: Edificació
  • CATEGORIA: Centres culturals