Projecte d’habilitació del corredor de transport públic Anillo Intermodal. Tram 2 i 3: Porto Seguro – Mapocho

  • CLIENT: SERVIU
  • PAÍS: Xile
  • PERÍODE: 2013 – 2014
  • ÀREA: Obra civil
  • CATEGORIA: Carreteres , Enginyeria urbana