Projecte d’ordenació de l’entorn de la platja de Sant Sebastià a Sitges

Previous
Next

  • CLIENT: S.A. , SITGES MODEL XXI
  • PAÍS: Espanya
  • PERÍODE: 2008
  • ÀREA: Obra civil
  • CATEGORIA: Enginyeria urbana , Obres marítimes