Direcció de l’obra d’urbanització dels entorns del mercat de Sant Antoni a Barcelona

Previous
Next

  • CLIENT: BIMSA , Mercats
  • PAÍS: Espanya
  • PERÍODE: 2017 – 2018
  • ÀREA: Obra civil
  • CATEGORIA: Centres comercials , Enginyeria urbana