Projecte Executiu Planta CTB, caldera, assecador i pel·letització CER Chantada

  • CLIENT: Green Biosfera SL
  • PAÍS: Espanya
  • PERÍODE: 2015 – 2016
  • ÀREA: Energia i medi ambient
  • CATEGORIA: Energia i Medi Ambient