Projecte executiu,l’aparcament i urbanització de la plaça del carrer Santiago Russinyol de Badalona

Previous
Next

  • CLIENT: ENGESTUR
  • PAÍS: Espanya
  • PERÍODE: 2004
  • ÀREA: Obra civil
  • CATEGORIA: Enginyeria urbana