Projecte i direcció d’obra de l’estructura de la Seu Corporativa RBA

Previous
Next

  • CLIENT: MBM Arquitectes SLP
  • PAÍS: Espanya
  • PERÍODE: 2007 – 2009
  • ÀREA: Edificació
  • CATEGORIA: Corporatiu