Projecte i Direcció d’obra del carril Bus VAO de Ripollet a Barcelona

Previous
Next

  • CLIENT: TABASA
  • PAÍS: Espanya
  • PERÍODE: 2008 – 2012
  • ÀREA: Obra civil
  • CATEGORIA: Carreteres , Estructures