Projecte i direcció d’obra de la millora de las infraestructures del transport de Barcelona

Previous
Next

  • CLIENT: Ajuntament de Barcelona
  • PAÍS: Espanya
  • PERÍODE: 2008 – 2011
  • ÀREA: Obra civil
  • CATEGORIA: Carreteres , Estructures , Ferrocarril i metro