Projecte i direcció d’obra de l’estructura de la Ciutat de la Justícia

Previous
Next

  • CLIENT: David Chipperfield
  • PAÍS: Espanya
  • PERÍODE: 2005 – 2009
  • ÀREA: Edificació
  • CATEGORIA: Corporatiu