Projecte i direcció parcial de l’obra de l’estructura de la Seu Corporativa del BBVA

Previous
Next

  • CLIENT: BBVA , UTE Nueva Sede
  • PAÍS: Espanya
  • PERÍODE: 2010 – 2012
  • ÀREA: Edificació
  • CATEGORIA: Corporatiu