Projecte i supervisió de l’estructura de l’Edifici Woermann

Previous
Next

  • CLIENT: Ábalos & Herreros
  • PAÍS: Espanya
  • PERÍODE: 2002 – 2005
  • ÀREA: Edificació
  • CATEGORIA: Corporatiu , Residencial