Projecte modificat del desdoblament de l’Eix Transversal

Previous
Next

  • CLIENT: Comsa , Copcisa , Copisa , FCC
  • PAÍS: Espanya
  • PERÍODE: 2009 – 2010
  • ÀREA: Obra civil
  • CATEGORIA: Carreteres