Redacció del projecte complementari i direcció de les obres del projecte d’ ordenació de la ronda del Mig – Gran Via de Carles III, entre l’avinguda de Madrid i la travessera de les Corts

Previous
Next

  • CLIENT: Bagursa
  • PAÍS: Espanya
  • PERÍODE: 2001
  • ÀREA: Obra civil
  • CATEGORIA: Enginyeria urbana