Redacció del projecte de l’eix viari de connexió entre terminals. Aeroport El Prat, Barcelona

Previous
Next

  • CLIENT: Aena
  • PAÍS: Espanya
  • PERÍODE: 2008
  • ÀREA: Obra civil
  • CATEGORIA: Aeroports