Redacció del projecte executiu d’urbanització del parc fluvial del riu Llobregat. Tram: Prat del Llobregat

Previous
Next

  • CLIENT: Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
  • PAÍS: Espanya
  • PERÍODE: 2009
  • ÀREA: Energia i medi ambient , Obra civil
  • CATEGORIA: Energia i Medi ambient , Hidràulica i sanejament