Redacció del projecte i direcció facultativa de l’aparcament de l’Illa Fradera de Badalona

Previous
Next

  • CLIENT: ENGESTUR
  • PAÍS: Espanya
  • PERÍODE: 2008
  • ÀREA: Edificació
  • CATEGORIA: Estructures