Redacció de l’avantprojecte i projecte executiu de l’adequació del carrer Compte Urgell entre l’Av. Diagonal i el carrer Provença

  • CLIENT: Proeixample
  • PAÍS: Espanya
  • PERÍODE: 2008
  • ÀREA: Obra civil
  • CATEGORIA: Enginyeria urbana