Supervisió de l’estudi de factibilitat de la megaterminal de transbord MTA-AMEGA

Previous
Next

  • CLIENT: Empresa Portuaria San Antonio
  • PAÍS: Xile
  • PERÍODE: 2013
  • ÀREA: Obra civil
  • CATEGORIA: Obres marítimes