Supervisió de l’estudi de factibilitat de la megaterminal de transbord MTA-AMEGA

Previous
Next

  • CLIENT: Consejo Nacional de Concesiones
  • PAÍS: Costa Rica
  • PERÍODE: 2017 – en execució
  • ÀREA: Obra civil
  • CATEGORIA: Obres marítimes