Supervisió del disseny, obres, i equipament de la Terminal de Contenidors de Moín

  • CLIENT: Consejo Nacional de Concesiones
  • PAÍS: Costa Rica
  • PERÍODE: 2013 – 2018
  • ÀREA: Obra civil
  • CATEGORIA: Obres marítimes