Supervisió on site del CQ en el projecte de conversió a CC de la Central Los Mina a Santo Domingo

Previous
Next

  • CLIENT: Técnicas Reunidas
  • PAÍS: República Dominicana
  • PERÍODE: 2016 – 2017
  • ÀREA: Assajos i inspeccions
  • CATEGORIA: Assajos i inspeccions