Supervisió tèncica i ambiental de la complementació de la rehabilitació del tram Santa Cruz-Warnes a Santa Cruz

Previous
Next

  • CLIENT: Administración Boliviana de Carreteras
  • PAÍS: Bolivia
  • PERÍODE: 2017
  • ÀREA: Obra civil
  • CATEGORIA: Carreteres