Recuperacion-espacios-naturales

BAC treballa en la recuperació d’espais naturals

La recuperació d’espais naturals i la conservació de la biodiversitat és un repte global que requereix l’esforç de tothom.

Gràcies als seguiments d’obra 360º podem veure el resultat de les obres del Projecte d’arranjament del tram baix de la Riera d’en Font  a Mongat, on BAC Enginnering Consultancy Group ha portat l’Assistència Tècnica a la Direcció Facultativa.

El projecte ha estat redactat i executat per l’AMB, amb Eurocatalana com contractista, i ha tingut com principals objectius la millora de l’accessibilitat de l’àmbit, la consolidació de l’ús lúdic del parc existent i la intensificació del caràcter fluvial de la riera, actualment molt desnaturalitzat. 

Com a obres principals, cal destacar la millorar del drenatge de l’àmbit (construint  basses a peu de talús i cunetes verdes), la construcció d’una grada a l’explanada superior multi ús del parc i la millora de la zona de jocs infantils i àrees d’estada.

També  s’ha recuperat la identitat d’un sistema hídric com el d’una riera estacional, transició entre dos ambients (fluvial i salino) amb la plantació d’espècies adaptades a climes salins com són  Salix purpurea, Vitex  agnus-castus, Casuarian equisetifolia, Parkinsonia aculeata o Tamarix gallica; i espècies fluvials, com  Populus alba i nigra, Fraixinus angustifolia i Celtis australis,  entre altres.

L’assistència tècnica a la Direcció d’Obra l’ha portatr l’Oscar Bustos, amb el recolzament d’en Pablo Eito pels treballs de jardineria i reg.  Us animem a apropar-vos-hi i gaudir d’aquest espai verd tant proper a la platja.

Si no podeu anar-hi, us deixem aquí un enllaç per veure el parc amb perspectiva 360º

Compartir: