REPORTATGES 360º, UNA EINA EFICAÇ DE COMUNICACIÓ

Els reportatges 360º són una eina que facilita la tasca dels tècnics en el control i inspecció dels treballs i permet als clients poder fer un seguiment online.

Entre les múltiples eines de què disposa el departament de màrqueting de BAC, volem destacar els reportatges 360º, que utilitzem en seguiments i inspeccions de projectes i obres i que permeten una immersió completa de l’usuari així com l’accés des de qualsevol punt, només amb una connexió a la xarxa.

Aquesta tècnica ens permet introduir-nos visualment en els projectes desplaçant-nos per ells de forma interactiva. Per fer-ho, es poden generar infografies 3D 360º en la redacció dels projectes, fotografies esfèriques 360º mitjançant un màstil situat en un punt fix durant el seguiment de l’obra i filmacions 360º (en resolucions 4k) un cop s’hagi conclòs la nostra feina i a mode de testificació de projecte finalitzat.

Alguna de les avantatges que s’aconsegueixen amb aquest sistema són:

  • Possibilitat de realitzar inspeccions visuals d’una manera més eficient
  • Són una eina de comunicació molt eficaç entre la direcció d’obra, el promotor i el client.
  • Eina de màrqueting per al client / promotor cap als usuaris finals de la infraestructura.
  • En edificació estructural i arquitectura podem contemplar els primers conceptes de la nostra feina partint de maquetes 3D generades en BIM i realitzar un recorregut virtual per tot el projecte mitjançant ulleres de Realitat Virtual o simultàniament mitjançant qualsevol de les altres sistemes que avui ens ofereix plataformes com SentioVR , Panotour, YouTube, Vimeo, etc.
  • Base de dades de registre d’imatges de tot el projecte / obra.

Aquesta eina, així com altres utilitzades en BAC, ens ajuda a donar un millor servei als clients, i aporten valor afegit als treballs que es realitzen, sent un vehicle de comunicació clau en l’entorn de transformació digital en què ens movem.

Rerportatge 360º Avda. Meridiana

Reportatge 360º c/ Marroc

Reportatge 360º Mas Ravetllat

Reportatge 360º c/ Carreras i Candi