Sondejos geotecnics per a la integració del ferrocarril en St. Feliu de Llobregat

La Ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha visitat els sondejos geotecnics que Bac i Ventayol Geoserveis perfora a Sant Feliu de Llobregat per a Acciona.

La Ministra ha estat acompanyada per Teresa Cunillera, Delegada del Govern a Catalunya; Lidia Muñoz, Alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat, i Isabel Pardo de Vera, presidenta d’ADIF, així com d’altres autoritats.

El projecte d’Integració del Ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat, implica el soterrament de la via en un tram d’1.9 km, dels quals prop d’1 km consisteix en un túnel en mina sota el traçat actual, amb una profunditat màxima de 24.6 m sota la superfície. També es contempla la construcció d’una nova estació ferroviària soterrada, i lògicament la supressió del pas a nivell existent, que ha estat origen de nombrosos accidents en el passat.

Bac i Ventayol Geoserveis perfora 7 sondejos geotecnics a profunditats entre 25 a 35 m, amb execució d’assajos de permeabilitat, i realització d’assajos presiomètrics de precisió. Aquest assaig es programa prèviament, i a continuació queda totalment controlat per l’equip informàtic GeoBox, si bé el geòleg especialista té el domini total del procés en tot moment. Es tracta d’un equip tipus Ménard, que pot aconseguir pressions de 100 kg/cm².

L’objectiu fonamental de la campanya és determinar amb exactitud els paràmetres de resistència i de reblaniment –strain softening- d’una capa de llims de baixa resistència detectats en campanyes anteriors.

Compartir: