termografia-Torre-Agbar

Termografia, IMPIC s’incorpora a BAC

IMPIC, és una empresa dedicada a serveis i formació en tècniques de manteniment predictiu, com a ultrasons, termografia i vibracions.

Des de BAC s’oferiran els serveis d’inspecció en termografia infraroja mitjançant càmeres portàtils d’alta resolució i mitjançant aeronaus no tripulades (dron, UAV), inspeccions mitjançant ultrasons (fugides, control de rodaments i lubricació, instal·lacions elèctriques, etc.)

Les tècniques d’inspecció i de recol·lecció de dades avancen constantment, des de la utilització d’equips termogràfics de màxima resolució, fins a la implantació d’un programari exclusiu (CGIMP) per al tractament dels informes, que permet mantenir un complet històric de la instal·lació. Així mateix, s’imparteixen cursos de formació certificada i formació a mesura.

La Direcció Tècnica està composta per tècnics certificats amb categoria III en termografia infraroja (ISO 18436-7).

Compartir: