Jornada-tècnica-Lluis-Aranda

“XIX Jornades Tècniques de la Construcció. Construir amb Garantia”

Lluís Aranda, project Manager del departament de Qualitat de BAC Engineering Consultancy Group ha participat en les “XIX Jornades Tècniques de la Construcció. Construir amb Garantia” que el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de les Terres de l’Ebre va organitzar a la seva seu de Tortosa amb la  ponència titulada “què passa quan les provetes “no donen”?.

La intenció de la ponència era fer menció de les tres propostes que la vigent Instrucció EHE-08 del formigó proporciona per al cas de que un lot del formigó fresc abocat en una obra resulti de no acceptació.

La xerrada es va estendre en la presentació gràfica dels assaigs d’informació del formigó i també de les proves de càrrega.

Una vegada vistos els assaigs la ponència plantejà la qüestió de: I ara, què en fem d’aquests resultats? Així, es va explicar que existeixen dos mètodes “regulats” per a trobar un valor resistència característica in-situ amb el qual operar.

Desprès es va obrir un col·loqui molt interessant i enriquidor en el que els assistents van exposar les seves vivències al respecte i on es va poder parlar de l’aplicació real de tot el tractat.

Compartir: